Fritidsklub i Gilleleje bliver nu en realitet.

Børneudvalget har besluttet, at der skal være en fritidsklub i Gilleleje. Det besluttede udvalget på møde den 14. august. Fritidsklubben bliver for alle elever i 6. klasse. Elever fra Gilbjergskolen, afdeling Blistrup, vil blive tilbudt transport til klubben.

Klubben bliver del af Gribskov Ungdomsskoles samlede tilbud til kommunens børn og unge og vil som sådan have aktiviteter for alle unge, på tværs af kommunen. Klubben vil også huse en aftenklub for de 13-18 årige.

Børneudvalget har besluttet, at klubben skal etableres på Gasværksvej 21B i Gilleleje. Lokalerne, der tidligere har været anvendt til kommunal børnehave, er velegnede til formålet, da der kan indrettes både små og store rum. Til bygningen hører også en stor grund. Samtidigt ligger den i gå-afstand til ungdomskulturhuset Remisen, så de unge vil kunne benytte alle faciliteter og skabe fællesskaber på tværs af fritidsklub og ungdomshus.

Lokalerne på Gasværksvej skal dog først sættes i stand. For at fritidsklubben kan åbne i starten af skoleåret, har udvalget besluttet, at klubben i første omgang åbner i Remisens lokaler, således at der bliver en midlertidig fritidsklub i Remisen, indtil lokalerne på Gasværksvej er gjort klar til de unge i november 2017.

Formand for Børneudvalget, Trine Egetved, er glad for Børneudvalgets beslutning:

“Der har længe manglet et tilbud til de store skoleelever i Gilleleje. Med en ny klub vil de få et rigtigt godt sted at være – centralt i Gilleleje og med god plads. Samtidigt tror jeg på, at kommunens forebyggende indsats bliver styrket, når vi giver vores børn og unge gode fritidstilbud. Ved at tilbyde dem gode og forpligtende fællesskaber er vi med til at styrke deres læring og trivsel.”
Børneudvalget beder nu Økonomiudvalget og Byrådet om at finde de nødvendige midler til istandsættelsen af lokalerne på Gasværksvej. Midlerne til drift af fritidsklubben de kommende år indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.