Det gamle Posthus i Gilleleje kan omdannes til et foreningshus.

Byrådet i Gribskov Kommune besluttede på sit møde mandag d. 4 september, at Det gamle Posthus i Gilleleje kan omdannes til et foreningshus.

Byrådet besluttede at:

a) Gribskov kommune opretholder ejerskabet over det gamle posthus med henblik på at stille det til rådighed for foreningerne i Gilleleje.

b) Der bliver indgået en brugsaftale mellem kommunen og foreningerne, som tidligere anvendte det gamle rådhus i Gilleleje.

c) At frigive de penge, der blev afsat i budgetaftalen for 2017 til genhusning af foreningerne. Det drejer sig om i alt én million kroner, som nu bliver anvendt til istandsættelse og ombygning af det gamle posthus.

d) At yde et årligt driftstilskud på op til kr. 150.000 til dækning af el, vand, varme m.m.

Grundlaget for den kommunale støtte tager afsæt i, at foreningerne selv skal bidrage til såvel ombygning som drift, enten via fondsmidler, kontingenter eller frivilligt arbejde.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.