Gribskov: BEREDSKAB BLIVER SET EFTER I SØMMENE.

Gribskov: BEREDSKAB BLIVER SET EFTER I SØMMENE.

Borgerne i Gribskov skal føle sig trygge ved beredskabet, når der opstår brand eller sker ulykker i trafikken Ny undersøgelse skal kaste lys over kritik fra brandfolk.

Ved en trafikulykke eller en brand skal borgerne kunne føle sig helt sikre på, at blinkende lygter og hylende sirener fra beredskabet kommer hurtigt og med den rette hjælp.

Det fastslår borgmester Kim Valentin (V) på baggrund af kritik, som brandfolkene har rejst af Frederiksborg Brand og Redning. Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er nu parat til at få undersøgt brandfolkenes kritik og i sidste ende opsige kontrakten med Frederiksborg Brand og Redning, hvis kvaliteten ikke er i orden:

”Et beredskab, som borgerne er trygge ved, er helt grundlæggende. Og når jeg hører flere brandfolk sætte spørgsmål ved det nuværende beredskab, så må vi have undersøgt sagen hurtigt, og om nødvendigt reagere,” siger Kim Valentin på baggrund af byrådets beslutning.

Første skridt bliver et møde, hvor brandfolkene vil blive inddraget i den videre proces. Mødet finder sted snarest.

Derefter vil Gribskov Kommune undersøge de kritikpunkter, som brandfolkene har rejst på et møde i sidste med borgmesteren. Og samtidig vil borgmester Kim Valentin holde tæt kontakt til brandfolkene op til hvert møde i den såkaldte beredskabskommission.

Hvis brandfolkenes kritik ikke kan løses tilfredsstillende for alle parter, kan det betyde, at Gribskov siger farvel til det fælles beredskab i Frederiksborg Brand og Redning – et selskab stiftet af Gribskov og 5 andre nordsjællandske kommuner.

Gribskov Kommune er bundet af kontrakten frem til ultimo 2020, så kontrakten vil først kunne opsiges til dette tidspunkt, med mindre, kommunen og Frederiksborg Brand og Redning kan blive enige om en anden aftale. Sammenlægningen af beredskaberne skete som følge af indført lovgivning, hvorfor en eventuel udtræden skal godkendes af Beredskabsstyrelsen.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.