Folkeskoler i Gribskov skal arbejde tættere sammen om elever med særlige undervisnings-behov.

Folkeskoler i Gribskov skal arbejde tættere sammen om elever med særlige undervisnings-behov.

Folkeskoler i Gribskov skal arbejde tættere sammen om elever med særlige undervisnings-behov.

 Politikere enige om at fordele økonomiske byrder mere ligeligt

65 millioner kroner. Så meget bruger Gribskov kommune hvert år på specialundervisning af børn og unge med særlige undervisningsbehov. Pengene – de såkaldte SP-midler – er hidtil blevet fordelt til – og forvaltet af – skolerne selv efter en såkaldt socioøkonomisk fordelingsnøgle. Men det har vist sig, at mens nogle skoler har overskud på SP-kontoen, har andre markante underskud, simpelthen fordi det er svært for skolerne at beregne det præcise behov og de specifikke udgifter. Af samme grund oplever nogle skoler, at deres almindelige driftsbudget bliver belastet af et underskud på SP-kontoen, mens andre skoler høster et overskud.

Det er på den baggrund, at Gribskov Kommunes Børne- og Unge udvalg nu lægger op til et tættere samarbejde – og en anderledes finansieringsmodel – mellem skolerne. Et enigt udvalg besluttede på sit møde mandag, at SP-midlerne fremover skal fordeles til skolerne fra én central pulje og efter hver enkelt skoles behov. Forslaget bliver nu sendt i høring blandt skolernes bestyrelser.

Nordstjerneskolen råder, med 20 millioner kr. over den største SP-pulje, men måtte ikke desto mindre notere et underskud på mere end én million kroner i seneste skoleår. Det er imidlertid Sankt Helene Skole, der, med et minus på 2,7 millioner kr. i det forgangne skoleår, har måttet grave dybest i skolens eget driftsbudget. I den anden ende af skalaen, havde Gilbjergskolen et overskud på 3,8 millioner kroner.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.