SF holdet der opstiller til KV17 i Gribskov.
(tv). Børge Sørensen, Jens Rane Holck, Kirsten Rolfsager, Jens Hoffmann og Britta Christholm

SF holdet der opstiller til KV17 i Gribskov.

(tv). Børge Sørensen, Jens Rane Holck, Kirsten Rolfsager, Jens Hoffmann og Britta Christholm

(tv). Børge Sørensen, Jens Rane Holck, Kirsten Rolfsager, Jens Hoffmann og Britta Christholm

Pressemeddelelse fra SF i Gribskov: SF OPSTILLER FØLGENDE KANDIDATER:

BRITTA CHRISTHOLM, MILJØUDDANNET, BLISTRUP

KIRSTEN ROLFSAGER, PSYKOLOG, DRONNINGMØLLE

JENS RANE HOLCK, LÆRER TISVILDELEJE

BØRGE SØRENSEN, BIBLIOTEKAR, GILLELEJE

JENS HOFFMANN, CHAUFFØR, HELSINGE

KIRSTEN JUUL, LÆRER, SMIDSTRUP STRAND

Pressemeddelelse:

SF-Gribskov er klar til kommunalvalget 2017. Listen er på 6 personer fra forskellige dele af kommunen.  Det er Britta Christholm fra Blistrup på førstepladsen. Kirsten Rolfsager fra Dronningmølle. Jens Rane Holck fra Tisvildeleje. Børge Sørensen fra Gilleleje. Jens Hoffmann fra Helsinge. Og Kirsten Juul fra Smidstrup.

Vi håber at kunne generobre vor plads i Byrådet denne gang.

Vedlagt findes vort valgprogram. Herfra vil jeg fremhæve tre emner:

NÆRDEMOKRATI

Den ti år gamle kommunalreform var en kolossal centralisering af nærdemokratiet. SF vil styrke de lokale kræfter, og opnå større reel indflydelse for borgerne. Vi vil bekæmpe de demokratiske mangelsygdomme, ved at give mulighed for at flere kan deltage i, og tage ansvar for fællesskabet.

Vi vil opdele kommunen i et antal lokalråd, som skal have fastlagt kompetence inden for forskellige kommunale områder. Det kunne være BYGGESAGER, BØRNEPASNING OG SKOLER, ÆLDREOMSORG, SOCIALOMRÅDET, LOKALE KLIMA- OG MILJØFORSLAG, og FORDELING AF PULJER. I valgprogrammet er der skitseret lidt mere udførligt på disse emner.

Hvordan? SF vil foreslå det nye Byråd at nedsætte et §17, stk.4 udvalg, som gennemgår muligheder og detaljer i forslaget.

INDLICITERING

Gribskov kommunes udlicitering af ældreplejen har i de seneste år vist bagsiden af medaljen. Små lokale virksomheder har fået knækket økonomien pga. den hårde konkurrence fra store virksomheder, bl.a. fra udlandet. De store udenlandske (og danske) virksomheder betaler heller ikke den statsskat til Danmark de skal, pga. usympatiske skattefinter.

SF vil trække en del af opgaverne ind til kommunen igen. Det skal være fællesskabet, som har overblikket, erfaringen og ansvaret for hvordan vore ældre plejes.

KLIMAVENLIGT BYGGERI

Klimaforandringerne er vor tids store trussel. Det er ikke nødvendigvis EU eller FN, der skal redde os. Vi har selv et ansvar, for uden os når vi aldrig klimamålene.  Så det drejer sig om at få gjort transporten, landbruget og byggeriet CO2-neutralt.  SF vil konkret arbejde for at alt nyt kommunalt (og senere også privat) byggeri skal opføres CO2-neutralt. Udover at det gør byggerierne klimavenlige, gør det dem også billigere i drift.

Hvis du vil vide mere om SF-Gribskovs valgprogram 2017, så gå ind på SF-Gribskovs hjemmeside http://sf.dk/partiforeninger/hovedstaden/sf-i-gribskov/kommunevalg-2017.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.