LAG: DE SIDSTE LAG- OG FLAG-PROJEKTER I 2017 HAR FÅET STØTTE
LAG - logo

LAG: DE SIDSTE LAG- OG FLAG-PROJEKTER I 2017 HAR FÅET STØTTE

LAG Halsnæs-Gribskov  har uddelt de sidste 2017 LAG- og FLAG-midler

’Vi har i 2017 delt penge ud til solide og perspektivrige projekter i de to kommuner Halsnæs og Gribskov’ udtaler Peter Plant, der er formand for LAG Halsnæs-Gribskov.

‘Her i sidste runde har vi under landdistriktsordningen (LAG) støttet ét projekt i Halsnæs med en stor sum, og to projekter i Gribskov med lidt mindre summer. Vi har støttet to projekter i Gilleleje under hav- og fiskeriordningen (FLAG). Vi er tilfredse med denne uddeling og de projekter, vi har haft lejlighed til at støtte i denne runde. Men vi er stærkt utilfredse med at LAG-ordningen af den nuværende regering er blevet beskåret med 30% her i 2017. Det er perspektivløst og kortsigtet og en dyr besparelse. LAG-projekter skaffer nemlig mange andre fondsmidler – og er således en god investering.

Vi har støttet NaturCenter Auderød Havn i Halsnæs Kommune med 490.000 kr.. NaturCenter Auderød Havn er et vigtigt projekt, som vil indgå som et aktivt natur- og friluftsområde i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Vores tilsagn til NaturCenter Auderød Havn forudsætter at der findes medfinansiering, og ansøgningen nævner specifikt muligheden for medfinansiering fra Halsnæs Kommunes LAG gearingsmidler i 2018.

I Gribskov Kommune støtter vi med 150.000 kr. fra LAG puljen til et projekt om digital formidling af Pilgrimsruten Tisvildevejen. Pilgrimsruten har potentiale af blive et ’fyrtårn’ i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, i første omgang i Gribskov, men ruten er under stadig udvikling og udvidelse og vil kunne brede sig ud i et langt større område i fremtiden.

Vi har støttet etablering af en legeplads i Gilleleje Havn med 145.000 kr. fra LAG puljen, og vi har herudover støttet to projekter i Gilleleje med FLAG midler; 150.000 kr. til nye svingkraner til losning af fisk, og 165.500 kr. til et mobilt køkken til Havnen3. 

Vi har med disse seneste tilsagn brugt i alt 1,6 mio. kr. LAG midler og 1 mio. kr. FLAG midler i 2017. I 2018 har vi tilsvarende beløb til fordeling fra de to puljer.

Bemærk at den 15. december er første ansøgningsfrist til 2018 LAG og FLAG midlerne. Hold desuden øje med dagspressen og vores facebook-side, om hvornår der bliver info-møder om ansøgning til de to puljer.’

LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.

LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

Lokale aktionsgrupper (LAGer og FLAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra henholdsvis EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.