Gribskov: Stort jobfokus på virksomheder betaler sig.

Gribskov: Stort jobfokus på virksomheder betaler sig.

Gribskov har færre borgere på A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp end gennemsnittet af de 27 kommuner i hovedstadsområdet. Samtidig er kommunen blandt de bedste til at få ledige i gang på lokale virksomheder. Det viser den netop udkomne årlige opfølgning på kommunens Beskæftigelsesstrategi. I alt får kommunen 5,3 millioner kroner i refusion fra staten på grund af de gode resultater. 

I Gribskov er kun 2 procent af borgerne på a-dagpenge og kun 2,3 procent er på kontant- og uddannelseshjælp, mens gennemsnittet for de 27 kommuner i Region Hovedstaden ligger på henholdsvis 3,1 procent og 3,5 procent.

Det viser den årlige opfølgning på Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 2016-2018, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fik præsenteret for nylig. Her ligger Gribskov i den bedste tredjedel på seks ud af ni områder.

Blandt andet har Gribskov også 19,6 procent af de ledige borgere i jobafklaring i virksomhedsrettet aktivering, mens hele 23,4 procent af kommunens virksomheder arbejder sammen med jobcentret og for eksempel har borgere i løntilskud og virksomhedspraktik.

Virksomhederne øger borgernes chancer for at få fast arbejde
Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Jørgen Simonsen (V) siger på vegne af udvalget:

“Chancen for at finde fast arbejde er langt større, hvis man har været i praktik eller aktivering på en virksomhed,” siger formanden og konstaterer, at det er kommunens øgede fokus på samarbejdet med virksomhederne, der bærer frugt.

“Vi har for eksempel ansat flere virksomhedskonsulenter, så vi nu er oppe på 15. De er guld værd, fordi de har tæt kontakt med virksomhederne og derfor ved, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger. Samtidig kender virksomhedskonsulenterne kompetencerne hos de ledige og kan derfor skabe de gode match,” siger han.

Status på Beskæftigelsesstrategien viser desuden, at Gribskov Kommune har den laveste andel langtidsledige på fire ud fem ydelser på tværs af fem nordsjællandske kommuner.

De gode resultater giver 5,3 millioner kroner

Udover at sende borgere i job, så skæpper det stærke virksomhedsrettede fokus også i kommunekassen.

Gribskov Kommune fik nemlig afkortet ledigheden så meget i 2016, at kommunen modtog næsten 5,3 millioner kroner mere i refusion, end hvis kommunen havde præsteret som gennemsnittet i Region Hovedstaden. Kommunen bliver med andre ord belønnet for at skabe gode resultater.

“Jo bedre vi klarer os end de andre 26 kommuner i Hovedstadsområdet, jo flere penge får vi i refusion fra staten,” konstaterer Jørgen Simonsen.

Strategien blev vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2015

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.