Søndagshatten
Høvdingen

Søndagshatten

Søndagshatten er sammensat af radioens høvding

Nyd “Søndagshatten” mens du laver søndagsfrokosten

Søndagshatten – søndage kl. 11.00